הכותבים והיוצרים

כראמה פאדל.jpg
כראמה פאדל
נאדא חמאד.jpg
נאדא חמאד, עזה
 
חנין עליאן אלכולי.png
חנין עליאן אלכולי
אימאן אינשאשי
אימאן אינשאשי.jpg
עסאם עדואן
עיסאם עדוואן.png
ע׳אדה אחמד
ע'אדא אחמד.jpg
חנין עבד אלנבי
חנין עבד אל-נבי.jpg
סלסביל זיינדין
סנסאביל זיינאדין.jpg
מוחמד מוסא
מוחמד מוסא.jpg
פאם ביילי, אה״ב
אורג׳ואן שוראב
אל אורג'וואן שוראב.jpg
מנאר אל שייח׳
מנאר אל-שייח'.jpg
מנאר אל שייח׳
מנאר אל-שייח'.jpg
איסראא סולימאן.jpg
איסראא סולימן
מלק מטאר.jpg
מלק מטאר
סאג'ה אלקעדי.png
סאג'ה אלקעדי
איה עבדולה אחמד
האיא עבדוללה אחמד.jpg
רע׳ד חסנין
רע'ד חסאנין.jpg
נוהה אל-עפיפי
נוהא אל-עפיפי.jpg
בסמאן דראווי
בסמאן דיראווי.jpg
אסמאא טייה
אסמאא טאייה.jpg
רנא שובאיר
רנא שובייר.jpg
זהרה שייח׳ה
זהרה שייח'ה.jpg
שורוק עיילה
שורוק עיילה.jpg
לין אבו סעיד
לין אבו סעיד.jpg
חיה אבו שאמאלה
חיה אבו שאמאלה.jpg
אימאן אבו-נאדה
אימאן אבו-נאדה.png
לאמה אלחילו
לאמה אלחילו.png
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon