חדשות מעזה

קולות חדשים מעזה

© Copyright

?מה הסיפור של עזה

Map.png
חאן יונס
בית חנון
העיר עזה
בעזה חיים שני מליון תושבים ותושבות.
עזה היא חלק בלתי נפרד מהארץ - היסטורית, כלכלית וחברתית.

בשנת 2007 הוטל על עזה סגר ישראלי וחמאס עלה לשלטון.
 
22222.png