top of page

חדשות מעזה

קולות חדשים מעזה

© Copyright

?מה הסיפור של עזה

Map.png
מעבר רפיח
מעבר ארז
מעבר כרם שלם
מלחמות בעזה
אזור החיץ
חאן יונס
בית חנון
העיר עזה
בעזה חיים שני מליון תושבים ותושבות.
עזה היא חלק בלתי נפרד מהארץ - היסטורית, כלכלית וחברתית.


 
22222.png
bottom of page